Türkiye artık istediği anda ülke genelinde interneti kesebilecek

Yapılan yeni bir yönetmelik değişikliği kapsamında BTK artık ulusal güvenlikle ilgili gerekli durumlarda ülke genelinde telefon ve internet iletişimini tamamen kesebilecek. Böylece VPN ile dahi internete erişmek mümkün olmayacak, ülke genelinde tamamen karartma uygulanabilir olacak.

Savaş ve ulusal güvenlik ihlali durumlarına hazırlıklı olunması amacıyla, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) elektronik haberleşme sektörüne yönelik yetkilendirme yönetmeliğinde bir dizi değişiklik yapıldı. Yeni düzenlemede, eski yönetmelikte yer alan hizmet sunumunun engellenmesine ilişkin madde, “Hizmet sunumunun engellenmesi ve işletmenin askıya alınması” olarak değiştirildi. Buna göre BTK; savaş, genel seferberlik ve benzeri durumlarda, kamu güvenliği ve ulusal savunma için gerekli görüldüğü takdirde, sınırlı veya sınırsız bir süreyle işletmecinin işletme faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını askıya alabilecek.