akp hala inşaat yapsın, ormanları katledip yok etsin.